Prometus Bilgisayar Sistemleri Prometus Bilgisayar Sistemleri Protas - Prometus Taşınır/taşınmaz Otomasyonu - Web Tabanlı Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun Uygulama. Taşınır İşlem Fişi, Taşınır İstek, Stok